Værdien ved at få IT-services der understøtter din virksomhed

Værdien ved at få IT-services der understøtter din virksomhed

Værdien ved at få IT-services der understøtter din virksomhed

De fleste virksomheder i dag er stærkt afhængige af informationsteknologi (IT) i forhold til deres daglige drift. Hvad mange ikke indser er at afhængighed af IT er en udfordring for enhver virksomhed at holde ved lige, hvorfor det er nødvendigt med fagfolk, der er fortrolige med et sådan yderst komplekst område.

Som virksomhedsleder kan du hyre fuldtidsansatte til at håndtere din virksomheds IT-behov, eller du kan vælge ikke at ansætte ekstra personale, og i stedet stole på dine eksisterende medarbejdere i forhold til at afsætte en del af deres arbejdstid til IT-relaterede opgaver.

Som mange virksomhedseksperter og IT-eksperter dog vil bevidne, er den mest praktiske løsning dog at vælge en ekstern IT-konsulentvirksomhed til enten at administrere al din IT eller til at hjælpe dine eksisterende IT-medarbejdere.

Hvordan IT-services der understøtter din virksomhed kan hjælpe dig

  1. Reducerede omkostninger – Du behøver ikke længere at bekymre dig om rekruttering og ansættelse af interne IT-medarbejdere, da en IT-konsulentvirksomhed allerede har sådanne eksperter klar til straks at tage fat på alle dine IT-relaterede overvejelser. Derfor er der ikke behov for at du afsætter flere penge til løn, skat, uddannelse og andre omkostninger, der er forbundet med at have ekstra specialister til at arbejde for dig på fuld tid. Du skal blot betale den den timepris dit valgte IT-konsulentfirma tager, og du vil kun betale for hvad du får.
  2. Passende ressourcestyring – Hvis du ikke benytter dig af tjenester fra en ekstern IT-konsulent, er der risiko for at du og dine nuværende medarbejdere ville påtage sig alle IT-relaterede opgaver. Dette er især en udfordring for virksomheder hvis produkter eller tjenester absolut intet har at gøre med IT. Selv hvis store mængder tid og ressourcer bruges på at sikre at alle er nogenlunde IT-kvalificerede, er prisen at mindre tid og ressourcer vil blive brugt på din faktiske forretning samt servicering af dine kunder. Med en ekstern konsulent til at håndtere alle din virksomheds IT-relaterede aktiviteter, kan du bruge alle dine ressourcer på at forbedre din virksomhed, og dine medarbejdere får lov til at fokusere på at udføre det arbejde de blev hyret til til at starte med.
  3. Tidsbesparende – Enhver virksomhedsleder der er afhængig af IT, ved at deres drift kan hindres når som helst ved hændelser såsom server-driftsstop, server-overbelastning, og mistede data. At gøre ting, såsom at gensende emails og at gøre alt om hvad der var tabt, kan æde tid op, som ellers kunne have været brugt på mere vigtige aktiviteter, som at udvikle nye produktideer, markedsføring til potentielle kunder, og sikre hurtig levering af ordrer. Tabt tid kan have en negativ indflydelse på en virksomheds bundlinje, og jo mere hyppigt sådan tilfælde sker, jo flere muligheder vil blive tabt.

Heldigvis kan IT-services der understøtter din virksomhed være tilgængelig for dig, når du har brug for dem. Du og dine medarbejdere vil ikke være nødt til at vente alt for længe på at de nødvendige løsninger bliver implementeret, hvis du har en ekstern IT-konsulent let tilgængelig til at udføre arbejdet. Desuden kan du endda bede disse eksperter om at indarbejde forebyggende foranstaltninger i din eksisterende IT-infrastruktur, således at tilfælde af sådanne problemer minimeres.

I tråd med at spare tid (samt at reducere omkostninger), betyder det at hyre eksterne konsulenter til at levere IT-services, der understøtter din virksomhed, at dine medarbejdere kan få adgang til vigtige data og programmer når som helst og hvor som helst. For eksempel, hvis dine medarbejdere bruger en masse tid ude i marken eller bare uden for kontoret, er det ikke praktisk hvis de skal fragte sig selv hele vejen tilbage til kontoret bare for at få adgang til vigtige virksomhedsdata, såsom applikationer og informationer. Med de rigtige systemer, kan de få adgang til disse uanset hvor de er. Dette vil give din virksomhed en lang række fordele, da du vil være mere effektiv og vil være i stand til at servicere dine kunder meget hurtigere.

 

Hvordan du fortsætter herfra - hvad du bør gøre nu

Læs mere om vores services her…

Du er også altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende: